3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 19

W maszynach parowych otrzymujemy w postaci pracy użytecznej tylko małą część energii przez maszynę zużytej. W miejsce maszyn parowych, w których para działa swym ciśnieniem, czyli prężnością, na tłok w cylindrze, stosują dziś coraz częściej turbiny parowe, w których silny prąd pary, wypuszczanej z rur, uderza w łopatki, osadzone na obwodzie koła tak, jak np. […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 18

Pomiędzy obydwoma kanałami znajduje się ujście rurki d, łączącej skrzynkę parową z powietrzem zewnętrznym. W skrzynce tej porusza się suwak czyli stawidło D tak, że zasłania parze na- przemian wejście bądź do jednego kanału, bądź do drugiego. Para przeto może wpaść do cylindra tylko jednym otworem, bądź górnym, czy przednim (b), bądź dolnym, czy tylnym […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 17

Maszyna parowa składa się z 2 zasadniczych części: z kotła i maszyny właściwej. Kocioł parowy, służy do wytwarzania z wody pary i opatrzony być musi w palenisko (O) z popielnikiem (P) i komin (K). W niektórych kotłach płomień z paleniska przechodzi rurami płomiennymi (RR) do komina; od rur tych, przebiegających wewnątrz kotła i silnie się […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 16

Tak każdy gaz, rozszerzając się, traci ciepło, które się zamienia w pracę, potrzebną do rozsunięcia jego cząsteczek. Wiemy również, że gdybyśmy uderzali młotem w kowadło, lub piłowali pilnikiem żelazo, wykonywalibyśmy pracę, ale przy tym młot i kowadło, pilnik i żelazo rozgrzewałyby się, praca zamieniłaby się w ciepło. Ciepło więc i praca, są to dwie formy […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 15

Ulatnianie wody z oceanów, mórz, rzek, błot itp., tworzenie się z niej chmur, przenoszenie się tych chmur pod wpływem wiatru, spadanie następnie tej wody z chmur w postaci deszczu, czy śniegu, na powrót na ziemię, spływanie jej potem w postaci strumieni i rzek do mórz i oceanów, skąd ta woda znów się ulatnia, aby ten […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 14

Wiemy już, że im cieplejsze i suchsze jest powietrze, tym więcej wbiera w siebie wody z powierzchni wód na ziemi, tym więcej jej wymaga do nasycenia; ulatniająca się woda rozpuszcza się w powietrzu, jak np. cukier rozpuszcza się w wodzie i staje się niewidzialną. Gdy temperatura powietrza się obniży (np. wieczorem), wówczas część tej wody, […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 13

Przekraplanie. Jeżeli w retorcie, czy w innym naczyniu, przedłużonym u góry w rurkę zgiętą, gotujemy wodę, to wydobywająca się z niej para przechodzi w tę rurę, poczynając się po drodze skraplać, a gdy koniec rury umieszczony jest w naczyniu wciąż ochładzanym przez oblewanie zimną wodą, to para, wchodząc do tego naczynia, czyli odbieralnika (b), skrapla […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 12

Jeżeli na deseczkę puścimy kilka kropel wody, na które położymy szkiełko zegarkowe i nalawszy na szkiełko eteru, poczniemy dmuchać, eter szybko parując, wchłonie ciepło, z wody pod szkiełkiem i dlatego woda wnet zamarznie. Na tej zasadzie opiera się sposób wytwarzania sztucznego lodu, do czego obmyślono różne przyrządy, działające za pomocą szybkiego ulatniania amon jaku, kwasu […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 11

Ulatnianie się cieczy. Woda i wiele innych ciał płynnych (wyjąwszy gliceryny), mogą też parować i poniżej punktu wrzenia, a nawet w temperaturach bardzo niskich; na tym np. polega wysychanie wody czy spirytusu. Lecz w ten sposób ulatniać się mogą cząsteczki cieczy tylko z jej powierzchni. I dlatego, im większa jest powierzchnia cieczy, tym prędzej się […]
3 Sty 2018

Zmiana stanu skupienia ciał cz. 10

Para nasycona. Pewna dana przestrzeń może przy danej temperaturze zawierać tylko pewną, określoną ilość pary; np. jeżeli woda w kotle ma temp. 100° C. wówczas 1 decymetr sześcienny przestrzeni nad wodą zawiera zawsze 0,6 gramów pary; w temp. zaś + 165° (co odpowiada 7 atm. prężności pary), każdy decymetr sześcienny w kotle nad wodą zawierać […]