Nauka o magnetyzmie - Archiwum

10 Paź 2017

Indukcja

Jak magnes przyciąga żelazo, tak i odwrotnie, żelazo przyciąga magnes. To wzajemne działanie odbywa się już, stosownie do siły magnetyzmu, z pewnej odległości; działanie na odległość nazywamy działaniem przez wpływ, czyli indukcję. Indukcja magnetyczna działa przez powietrze, papier, drzewo, szkło itp., lecz nie działa przez żelazo. W czasie, gdy żelazo podlega działaniu magnesu, zachowuje się […]
10 Paź 2017

Różnoimienność biegunów cz. 1

Jeżeli, przywiązawszy do środka mn, sztabki magnetycznej nitkę, lub podparłszy magnes pośrodku ostrzem, zawiesimy go swobodnie w kierunku poziomym, to po kilku obrotach, lub ruchach wahadłowych, przyjmie każdy magnes taki kierunek, że jeden jego biegun, i to zawsze ten sam, skieruje się ku północy, drugi — ku południowi. Odróżniamy więc w magnesie biegun północny i […]
10 Paź 2017

Bieguny magnesu

Jeżeli magnes włożymy do opiłek żelaznych, przylgną One do jego końców, po środku zostaje magnes od nich wolny. Końce magneta nazywamy jego biegunami; w nich głównie skupia się magnetyzm; po środku zaś magnes zachowuje się obojętnie. Kawałek miękkiego żelaza, przyłożony do bieguna magnesu, staje się magnesem, lecz tylko na czas, przez który do magnesu przylega; […]
10 Paź 2017

Magnes

W niektórych miejscowościach górzystych, znajdujemy minerał, będący rudą żelazną (żelaziakiem), zwany magnetytem:, mający własność przyciągania do siebie małych kawałków żelaza lub stali. Gdy tym minerałem, zwanym przez fizyków magnesem naturalnym, pocieramy sztabę stalową, trąc ją ciągle w jednym kierunku, np. od strony lewej ku prawej, sztabka ta nabiera tych samych własności, to jest poczyna również […]