Wiadomości zasadnicze - Archiwum

10 Paź 2017

Różnoimienność biegunów cz. 2

Gdy sztabkę czy igłę magnetyczną zawiesimy pośrodku poziomo, utrzymuje się ona ściśle w kierunku poziomym, równolegle do poziomu ziemi, tylko na równiku kuli ziemskiej, zwrócona jednym biegunem ku północy, drugim — ku południowi; w miarę, jak z tą igłą zbliżamy się ku północy kuli ziemskiej, biegun igły, zwrócony na północ, nachyla się stopniowo coraz bardziej […]
1 Sie 2017

Prawa spadku ciał cz. 2

Przytoczone liczby pozwalają wyprowadzić następujące prawa spadku ciał: Ciało, swobodnie spadające na ziemię, porusza się z prędkością, wzrastającą proporcjonalnie do czasu; prędkość jego jest jednostajnie przyspieszona. Droga, przebyta przez ciało swobodnie spadające na ziemię, w ciągu pierwszej sekundy równa się połowie przyspieszenia, wynoszącego 9,81 m. Drogi, przebyte w ciągu następujących po sobie sekund przez ciało […]
1 Sie 2017

Prawa spadku ciał cz. 1

Ale 10 razy większą masę powinna przecież ziemia 10 razy silniej przyciągać, czemuż więc, większa masa spada tak samo prędko, jak mniejsza? Otóż właśnie w tym, że wszystkie masy spadają z jednakową prędkością, mamy dowód, że większa masa jest tyleż razy silniej przyciągana, ile razy jest większa. Gdy bowiem dwom masom, z których jedna jest […]
1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 2

Pod ćwiartką wyprostowaną mamy, również jak ona, szeroki słup powietrza, który jej ruchowi stawia opór poważny, pod zgniecioną znajduje się słup powietrza daleko węższy, nie mogący już jej ciężarowi tak łatwo przeciwdziałać. Gdyby powietrza pod niemi nie było, obie spadłyby z prędkością jednakową. Weźmy znów ćwiartkę papieru, nieco mniejszą od górne powierzchni zamkniętej książki i […]
1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 1

Spadek ciał. Wiemy już, że każde ciało niepodparte, spada na ziemię w kierunku pionowym. Jak rozumieć należy wyrażenie „ciało podparte”, widzieliśmy w nauce o równowadze i środku ciężkości; co znaczy zaś „kierunek pionowy”, mówiliśmy również poprzednio. Tu przede wszystkim dodamy, iż ludzie często fałszywie sądzą, że ciała cięższe, spadają na ziemię prędzej, niż lżejsze; musimy […]
1 Sie 2017

Trzy stany równowagi cz. 3

Drugi stan równowagi mamy wówczas, gdy w każdym położeniu ciała środek jeno ciężkości pozostaje podparty, jak np. w kole, obracającym się na osi; taki stan nazywamy równowagą obojętną. Trzeci stan równowagi następuje wówczas, gdy środek ciężkości ciała znajduje się tak wysoko nad podstawą ciała, że przy nieznacznym odchyleniu go, linia pionowa, przeprowadzona przez środek ciężkości, […]
1 Sie 2017

Trzy stany równowagi cz. 2

Ciało po odchyleniu powraca do dawnego położenia tylko o tyle, o ile przy odchyleniu środek ciężkości znajdował się jeszcze pionowo nad podstawą; jeżeli ciało nachylimy bardziej, tak, że linia pionowa, przechodząca przez jego środek ciężkości, wykracza już poza granicę podstawy ciała, nie może ono już powrócić do poprzedniego położenia i przewraca się, traci równowagę. Im […]
1 Sie 2017

Trzy stany równowagi cz. 1

Trzy stany równowagi. Wyobraźmy sobie butelkę: 1) stojącą na dnie, 2) leżącą na boku, 3) stojącą na otworze szyjki; w pierwszym razie, gdy ją nieco nachylimy, sama wróci do poprzedniego położenia; w drugim – możemy ją poruszać (toczyć) do woli, zachowa się obojętnie, nie starając się wrócić do dawnego położenia i nie tracąc równowagi; w […]
1 Sie 2017

Środek ciężkości

Środek ciężkości. Punkt, dookoła którego wszystkie inne punkty ciała pod wpływem siły ciężkości są zrównoważone, nazywamy środkiem ciężkości. Każde ciało ma środek ciężkości. W ciałach jednorodnych i mających postać foremną prostokąta, wielokąta foremnego, koła, elipsy, graniastosłupa, walca, kuli itp., środek ciężkości leży w środku geometrycznym ciała; w trójkącie – na linii, łączącej jeden z jego […]
1 Sie 2017

Ciężar a masa cz. 2

Masa jednak ciała, bez względu na to, czy ją sobie pomyślimy na słońcu, czy innym ciele niebieskim, na równiku, czy przy biegunach ziemi, na wysokiej górze czy w dolinie, na ciele wirującym szybko, czy znajdującym się w spoczynku, w próżni, w powietrzu, czy w wodzie, pozostaje zawsze jednakową, dopóki ciało nie rozbiło się na części, […]