leczenie wad postawy poznań

1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 1

Spadek ciał. Wiemy już, że każde ciało niepodparte, spada na ziemię w kierunku pionowym. Jak rozumieć należy wyrażenie „ciało podparte”, widzieliśmy w nauce o równowadze i środku ciężkości; co znaczy zaś „kierunek pionowy”, mówiliśmy również poprzednio. Tu przede wszystkim dodamy, iż ludzie często fałszywie sądzą, że ciała cięższe, spadają na ziemię prędzej, niż lżejsze; musimy […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 2

Pod ćwiartką wyprostowaną mamy, również jak ona, szeroki słup powietrza, który jej ruchowi stawia opór poważny, pod zgniecioną znajduje się słup powietrza daleko węższy, nie mogący już jej ciężarowi tak łatwo przeciwdziałać. Gdyby powietrza pod niemi nie było, obie spadłyby z prędkością jednakową. Weźmy znów ćwiartkę papieru, nieco mniejszą od górne powierzchni zamkniętej książki i […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Przyczyna zjawiska cz. 2

Taki niezmienny, zawsze stale w tych samych warunkach jednakowo się powtarzający stosunek zjawisk do siebie, który możemy ściśle i jasno wyrazić, najlepiej w postaci liczb, lub w postaci reguły, nie mającej wyjątków, nazywamy prawem przyrody. Wszystko, co w świecie zachodzi, odbywa się tak, jak gdyby wszystkie zjawiska podlegały stałym prawom. Podział fizyki. Ponieważ każde zjawisko […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Ciężenie wzajemne

Ciężenie wzajemne. Należy dobrze zrozumieć, że nie tylko ziemia przyciąga ciało ku sobie, lecz że i odwrotnie: każde ciało, kamień, książka, czy księżyc, przyciąga ku sobie ziemię z taką samą siłą. Gdy księżyc znajduje się nad oceanem lub wielkim morzem, woda wznosi się nieco ku niemu i gdy się księżyc dalej posuwa, podąża za nim, […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Przyczyna zjawiska cz. 1

Przyczyna zjawiska. Widząc, że liście drzewa poruszają się, wnioskujemy, że porusza nimi wiatr, lub, że drzewem wstrząsa człowiek. Słysząc głos dzwonka elektrycznego, wiemy, że magnes przyciągnął młotek do dzwonka. Każde zjawisko musi być wywołane przez inne zjawisko, stanowiące jego przyczynę. Bez przyczyny niema zjawiska. Przyczynę zjawiska nazywamy inaczej siłę. Każda siła jest więc również zjawiskiem, […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Masa cz. 2

2) Jedno ciało może znajdować się obok drugiego, nad nim, pod nim, lub w pustym miejscu innego ciała, pozbawionym materii, lecz nie może znajdować się  w miejscu, zajętym przez materię innego ciała; dla ciała nie mogą zajmować jednocześnie jednego miejsca; tę własność nazywamy nieprzenikliwością. 3) Każde ciało można dzielić na części coraz drobniejsze, co nazywamy […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Przyciąganie się mas

Przyciąganie się mas. Zbadawszy wzajemny stosunek ciał do siebie, największy geniusz, jakiego ziemia dotychczas wydała, anglik Izaak Newton, urodzony w r. 1643, przyszedł do wniosku, stwierdzonego ściśle potem przez niego i przez wielu innych badaczów, że wszystkie ciała zachowują się tak, tak gdyby się wzajem przyciągały. Tę ogólną własność wszystkich mas nazywamy ciążeniem powszechnym. Z […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Poszczególne własności ciał

Jedno ciało może różnić się od drugiego swą objętością, postacią, barwą, połyskiem, przezroczystością, twardością, ciężarem, ustrojem wewnętrznym, smakiem, zapachem, rozpuszczalnością, topliwością, lotnością, przewodnictwem ciepła czy elektryczności, kowalnością, ciągliwością, palnością i t. p. własnościami poszczególnemu Kawałek metalu, szkła, kamień, drzewo i t. p., posiada zawsze jakąś objętość i kształt, które zachowuje, choć takiego ciała nie zamykamy […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Prawa spadku ciał cz. 1

Ale 10 razy większą masę powinna przecież ziemia 10 razy silniej przyciągać, czemuż więc, większa masa spada tak samo prędko, jak mniejsza? Otóż właśnie w tym, że wszystkie masy spadają z jednakową prędkością, mamy dowód, że większa masa jest tyleż razy silniej przyciągana, ile razy jest większa. Gdy bowiem dwom masom, z których jedna jest […] leczenie wad postawy poznań
1 Sie 2017

Zjawisko cz. 2

Nie zmienia go też struna drgająca, wydająca dźwięk, ani drucik rozżarzony w lampce elektrycznej , dający światło, czy magnes, przyciągający kawałek żelaza. Gdy szklanka pada na podłogę i tłucze się, przestaje być szklanką, zmienia się jako ciało, lecz każdy jej kawałek, choć nie jest już szklanką, pozostaje szkłem; a więc i tu materia, z której […] leczenie wad postawy poznań

leczenie wad postawy poznań