Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa

1 Sie 2017

Trzy stany równowagi cz. 2

Ciało po odchyleniu powraca do dawnego położenia tylko o tyle, o ile przy odchyleniu środek ciężkości znajdował się jeszcze pionowo nad podstawą; jeżeli ciało nachylimy bardziej, tak, że linia pionowa, przechodząca przez jego środek ciężkości, wykracza już poza granicę podstawy ciała, nie może ono już powrócić do poprzedniego położenia i przewraca się, traci równowagę. Im […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Środek ciężkości

Środek ciężkości. Punkt, dookoła którego wszystkie inne punkty ciała pod wpływem siły ciężkości są zrównoważone, nazywamy środkiem ciężkości. Każde ciało ma środek ciężkości. W ciałach jednorodnych i mających postać foremną prostokąta, wielokąta foremnego, koła, elipsy, graniastosłupa, walca, kuli itp., środek ciężkości leży w środku geometrycznym ciała; w trójkącie – na linii, łączącej jeden z jego […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Pion

Pion. Zawieśmy u dolnego końca nitki, której koniec górny trzymamy w ręku, lub przytwierdzimy nieruchomo, ciężarek, nitka się wypręży i przyjmie określony kierunek, zwany kierunkiem pionowym. Cały ten niewielki, a ważny przyrządzik nazywamy pionem. Pionu używamy do sprawdzenia pionowego kierunku ciał, np. linii. Płaszczyzna prostopadła do pionu, t. j. mająca takie położenie, że pion nie […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Masa cz. 2

2) Jedno ciało może znajdować się obok drugiego, nad nim, pod nim, lub w pustym miejscu innego ciała, pozbawionym materii, lecz nie może znajdować się  w miejscu, zajętym przez materię innego ciała; dla ciała nie mogą zajmować jednocześnie jednego miejsca; tę własność nazywamy nieprzenikliwością. 3) Każde ciało można dzielić na części coraz drobniejsze, co nazywamy […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Ciężenie wzajemne

Ciężenie wzajemne. Należy dobrze zrozumieć, że nie tylko ziemia przyciąga ciało ku sobie, lecz że i odwrotnie: każde ciało, kamień, książka, czy księżyc, przyciąga ku sobie ziemię z taką samą siłą. Gdy księżyc znajduje się nad oceanem lub wielkim morzem, woda wznosi się nieco ku niemu i gdy się księżyc dalej posuwa, podąża za nim, […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Ciężar a masa cz. 1

Ciężar, a masa. Równe sobie masy są jednakowo silnie przez ziemię przyciągane, a więc mają jednakowy ciężar; im większa jest masa, tern silniej jest przez ziemię przyciągana, a więc tym większy ma ciężar, jeżeli te masy ważymy w jednym miejscu i w jednym czasie. Z tego powodu może się nasunąć komuś myśl, że masa jest […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Przyczyna zjawiska cz. 2

Taki niezmienny, zawsze stale w tych samych warunkach jednakowo się powtarzający stosunek zjawisk do siebie, który możemy ściśle i jasno wyrazić, najlepiej w postaci liczb, lub w postaci reguły, nie mającej wyjątków, nazywamy prawem przyrody. Wszystko, co w świecie zachodzi, odbywa się tak, jak gdyby wszystkie zjawiska podlegały stałym prawom. Podział fizyki. Ponieważ każde zjawisko […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Przyciąganie się mas

Przyciąganie się mas. Zbadawszy wzajemny stosunek ciał do siebie, największy geniusz, jakiego ziemia dotychczas wydała, anglik Izaak Newton, urodzony w r. 1643, przyszedł do wniosku, stwierdzonego ściśle potem przez niego i przez wielu innych badaczów, że wszystkie ciała zachowują się tak, tak gdyby się wzajem przyciągały. Tę ogólną własność wszystkich mas nazywamy ciążeniem powszechnym. Z […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 2

Pod ćwiartką wyprostowaną mamy, również jak ona, szeroki słup powietrza, który jej ruchowi stawia opór poważny, pod zgniecioną znajduje się słup powietrza daleko węższy, nie mogący już jej ciężarowi tak łatwo przeciwdziałać. Gdyby powietrza pod niemi nie było, obie spadłyby z prędkością jednakową. Weźmy znów ćwiartkę papieru, nieco mniejszą od górne powierzchni zamkniętej książki i […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa
1 Sie 2017

Spadek ciał cz. 1

Spadek ciał. Wiemy już, że każde ciało niepodparte, spada na ziemię w kierunku pionowym. Jak rozumieć należy wyrażenie „ciało podparte”, widzieliśmy w nauce o równowadze i środku ciężkości; co znaczy zaś „kierunek pionowy”, mówiliśmy również poprzednio. Tu przede wszystkim dodamy, iż ludzie często fałszywie sądzą, że ciała cięższe, spadają na ziemię prędzej, niż lżejsze; musimy […] Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa

Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta warszawa